Pre vysoké školy

Akí sú moji žiaci

4,66 

Pre vysoké školy

Biblická gréčtina

18,91 

Pre vysoké školy

Biofyzika

11,53 

Pre vysoké školy

Boj za právo

12,61 

Pre vysoké školy

Chemické tabuľky

11,91 

Pre vysoké školy

Čierna kniha komunizmu

20,90 

Pre vysoké školy

Doping v športe

13,97 

Pre vysoké školy

Farmakognózia

9,50 

Pre vysoké školy

Filosofie

9,82 

Pre vysoké školy

Fyziologie rostlin

9,65 

Pre vysoké školy

Informatika

16,49 

Pre vysoké školy

Inžinierska ekológia

19,78 

Pre vysoké školy

Kompendium kriminológie

11,54 

Pre vysoké školy

Lekárska fyziológia

46,56 

Pre vysoké školy

Ľudské zdroje I

4,98 

Pre vysoké školy

Metrológia

17,10 

Pre vysoké školy

Nukleárna medicína 1

7,76