Poradca 6-7 2020 – Zákon o dani z príjmov s komentárom – úplné znenie zákona po novele s komentárom

9,12 

Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov. Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí: Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov „zavedenie automatickej registrácie správcom dane „zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení Zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti „rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov „zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou „umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou „zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu Platenie preddavkov na daň z príjmov „zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti „zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane „zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmi Poradca 6-7/2020 – Úplné znenie zákona po novele s komentárom obsahuje: Legislatíva – Zákon o dani z príjmov s komentárom

Kúpiť produkt

Do obchodu
Katalógové číslo: 31443923_2_102_468785 Kategórie: Značka: