Účtovníctvo a výkazníctvo poisťovní podľa IFRS a solventnosti II

15,96 

Poisťovne v členských štátoch EÚ prešli významnými zmenami súvisiacimi s nastavením novej úrovne riadenia rizík, kapitálových požiadaviek a prísnejších pravidiel dohľadu, ktoré ustanovila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, označovaná ako Solventnosť II. Zámerom celého procesu je snaha zabezpečiť finančnú stabilitu na poistnom trhu tak, aby kapitálovo silné poisťovne boli odolnejšie voči neočakávaným otrasom a volatilite na finančných trhoch. Publikácia Účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS a Solventnosti II je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave ako učebná pomôcka predmetu účtovníctvo poisťovní, účtovníctvo a finančné výkazníctvo poisťovní, ako aj odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá problematikou účtovníctva a výkazníctva v poisťovniach. Zámerom publikácie je načrtnúť rámec, resp. variant možného postupu, ktorý sa však môže a bude v jednotlivých poisťovniach odlišovať. Cieľom je naučiť študenta, na základe získaných teoretických znalostí z legislatívy a aktuálneho súboru IFRS, spracovať poznatky a tie aplikovať na modelové situácie a transakcie typické pre ekonomickú činnosť poisťovní.

Kúpiť produkt

Do obchodu
Katalógové číslo: 31443923_2_102_468776 Kategórie: Značka: